aboutus
QC Hồ sơ
Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn, chúng tôi có máy sắc ký lỏng tiên tiến nhất, máy sắc ký khí tượng, được trang bị chuyên nghiệp là nhân viên thí nghiệm.

Chi tiết liên lạc